Hedrade medlemmar

Lillemor Hallberg, Runo Hamberg och Maritta Selin, välförtjänta hedersmedlemmar med mer än ett kvarts sekel bakom sig i RTPK Sundsvalls styrelser