Här nedan är det underskrivna protokollet från årsmötet 17 april 2023 i Radiohuset.
Nedan ser du alla dokument inför mötet inklusive verksamhetsberättelsen.
Hälsningar
Janne Petersson
Vice ordförande och sekreterare
Här är förslag till dagordning
Här är förslag till budget 2023
Här är förslag till verksamhetsplan för 2023
Här är valberedningens förslag
Här är årsberättelsen för 2022.
Här är revisorernas berättelse