Norrbotten  behöver närmare  100 000 nya invånare för att genomföra planerna på tillverkning av fossilfritt stål på flera orter i länet. Vi besökte Regionhuset i Luleå för att höra hur regionen ska locka personer med rätt kompetens till de nya – och nuvarande – behoven.

— Den stora utmaningen är att fördjupa samarbetet mellan industri och offentlig sektor, säger regionrådet Anders Öberg (S), men också att förbättra samarbetet inom den offentliga sektorn.

— Alla parter måste engagera sig i utbildning som ger dem personal med rätt kompetens. Till exempel kan vi delta i utbildningen, ordna praktikplatser och garantera jobb när utbildningen är genomförd, säger Öberg.  Det gäller både vårt behov och industrins. Vi behöver kunna erbjuda jobb för båda vuxna i en familj, bostäder, skola till barnen, idrott, teater, musik, dans, konst med mera. Det måste finnas något mellan bostaden och och arbetet – något mer, något som ger ett gott liv.

Kompetensbrist inom alla sektorer är redan idag det största problemet. Den påbörjade satsningen på fossilfritt stål, vindkraftsparker, bemanning av sjukvårdens behov och hitta plats för det nya sjukhuset i Kiruna kräver samarbete. Kompetensbristen är störst i Malmfälten. Regionen har det övergripande utvecklingsansvaret.

— Vi jobbar för att skapa en mötesplats där vi kan samordna och hjälpa varandra att klara  utmaningarna, att klara nyrekryteringar, säger Öberg vidare.

Ett arbete pågår för att skapa och marknadsföra varumärket Norrbotten med naturen, kulturen, kommunikationerna och utbildningsmöjligheterna som argument. Rekryteringsresor görs i Sverige och EU, senast i Nederländerna.

Anders Öberg (S) Regionråd Norrbotten

Anders Öberg (S) Regionråd Norrbotten

Midnattssolen har gjort sitt intåg i Norrbotten. Solen går inte ned förrän i augusti i länets norra delar. Vädret har ännu inte bestämt sig riktigt än om det är vår eller sommar, så vi avslutade vårt besök i Regionhusets restaurang Solsidan med en god vårlunch.

Vårlunch Solsidan Luleå

Vårlunch Solsidan Luleå