Några bilder från årets vårlunch.

Foto Mats Godée