Museet är byggt luftigt och ljust i harmoni med naturen
Pia Lafrenz har respekt för höjder
Guiden Christel Ek Williamsson

RTPK Weteranerna på Världskulturmuséet i Göteborg

På Världskulturmuséet pågår nu en utställning, som heter ”Human Nature”. Den vill inspirera till samtal kring miljöpåverkan och vår masskonsumtion. Man kommer in i olika kokonger, som pekar på  hot mot miljön och den biologiska mångfalden. Alla var sammankopplade i taket. Ovan ett skräckscenario: Plastsjöjungfru stiger upp ur havet klädd i skräp och tjära!

Vår utmärkta guide Christel Ek Williamsson berättade att som vi konsumerar nu skulle vi behöva 3 jordklot! Men hoppet finns – vi kan påverka. Förslag kom: Källsortering, återvinning, second hand, ej slänga mat mm. Någon i vår grupp suckade att det var meningslöst när de, som bestämmer ej följer detta. I den sista kokongen pekade Christel på att man kan laga kära ting i stället för att kasta dem. Detta gjordes redan på 1500-talet i Japan och Kina vid te-ceremonier. Vi såg en porslins-fågel, som lagats fullt synligt med guld och ansågs då mer värdefull! Ett träföremål hade lagats med en järnbit och blev plötsligt mer attraktiv. Men följden blev att hela föremål gjordes sönder, lagades och såldes till ett högre pris!

Budskapet var i alla fall att om vi tar hand om våra saker och vårdar dem kan det hända något i relationen mellan människa och ting. Inget slit och släng.

Undrar vad Greta tycker om denna synnerligen angelägna utställning, som pågår året ut.

Ingång till en kokong. Tyvärr var ljuset för dåligt att fotografera i.

Text och bilder Sonja Lundström