Jessica K Ljungberg lockade storpublik till Vetenskapens hus i Luleå till sin föreläsning på temat ´Träna din hjärna´. Nyfikna RTPK-are mötte åhörare i alla åldrar i den knökfulla lokalen.

Det var Jessicas installationsföreläsning till den professur i teknisk psykologi som hon numera innehar vid Luleå tekniska universitet.

Hon berättade på ett populärvetenskapligt och humoristiskt sätt om  sin mångåriga forskning i  Umeå, Luleå och Cardiff.

Hjärnan har inte bara ett minne  Det finns en skog av minnen beroende på vad du tränar, lagrar och återvinner.

– Du blir bra på det du tränar och minnet är en färskvara, sade Jessica K Ljungberg.

Personligheten, yrkesval, livsstil och flerspråkighet är exempel på faktorer som påverkar hjärnans minnesbanker.

Hon är beklämd över hur gamla människor har det på många äldreboenden. Istället för gemenskap och stimulans sitter många isolerade i ensamhet utan aktiviter.

 

Vetenskapens hus i Luleå var fullsatt under professor Jessica K Ljungbergs installationsföreläsning. Foto Stig-Arne Nordström.

Vetenskapens hus i Luleå var fullsatt under professor Jessica K Ljungbergs installationsföreläsning.

Vetenskapens hus Luleå. Foto Stig-Arne Nordström.

Vetenskapens hus Luleå