Träffa EU i Stockholm!
Sverige är ordförandeland i ministerrådet fr o m 1 januari t o m sista juni 2023. Detta vill vi informera oss om.

Välkommen till Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2
torsdagen den 13 april kl 10:00.

I Europahuset finns Europaparlamentets kontor och EU-kommissionens representation i Sverige under ett och samma tak. De sprider kunskap om EU och främjar dialog och debatt om EU-relaterade sakpolitiska frågor.
Vi träffar Sverigekontorets chef Klas Jansson som berättar om verksamheten.

Välkommen med din anmälan till gunillaasp6@gmail.com senast den 3 april 2023.
Aktiviteten är gratis!