Torsdagen den 6 december 2018 var det traditionsenlig skinkmacka för RTPK-Umeå i radiohuset på Mariehem.

Förutom skinka så serverades Ingrids röda lammbog.

Vi tittade också på ett nostalgiprogram ”Öppet hus på SVT-Umeå” från 1989.

Det var 2 nya medlemmar på sitt fösta möte: Annica Bolme och Gunilla Erikson.

Vi var hela 19 st på mötet: Anita Brännström. Annica Bolme, Bert Sandström, Crister Clausén, Gunilla Eriksson, Göran Zackari, Henrik Burman, Ingemar Nilsson, Ingemo Nilsson, Inger Brånin, Ingrid Marklund, Kurt Sundin, Morgan Anderbom, Owe Wiklund, Sonja Mannberg, Staffan Wiklund, Sten Lövstrand, Sven-Erik Frick, Venita Höglund.

Ett av våra samtal under kvällen kom att handla om vad som låg var i huset, tex låg filmframkallningen mitt i nuvarande kontorsdelen. Framkallningsmaskinen hette Carlson efter konstruktören, jag vill minnas att denne driftige tekniker var från SR Göteborg,

Första spadtaget till radiohuset i Umeå togs i juni 1970 och med då var: Lennart Burman, Katarina Lidström, Hans Jackalin, Hjalle Westin, Monica Hedestig, Åke Söderlind, Åke Sörlin, Sonja Mannberg, Göran Karlefors, Olle Lindh, Kåge Jonsson, Åke Brunberger

Radiohuset i Umeå invigdes 22 april 1971.

Idag är SR-huset utbyggt och moderniserat.

Foto och text: Morgan Anderbom