Nu finns en förkortad version av RTPK:s årsmöte 10 september att titta på. Följ denna länk:

https://csp.screen9.com/preview/3Lj25hh4EBjOEk9JZFFov7Ok-N66qusRUD66VD8mMVvSNJ4pYXykVYI5tuei1Mx0

Årsmötet börjar fem minuter in i sändningen och denna version är 30 minuter.

Här på hemsidan publiceras dokument och bilder från mötet allteftersom. Protokollet läggs upp när ordföranden och justerarna hunnit godkänna det.

Hälsningar

Styrelsen