En mötesplats digitalt (och förhoppningsvis snart också ”på riktigt”), RTPK nyheter, hemsidan, FB-gruppen, uppvaktning av jubilarer, en möjlighet att delta i resor m m – allt detta för 200 kronor! Nu behöver vi, senast sista februari, din medlemsavgift till RTPK för 2021.
Undrar du varför du ska betala också i år? Jo, ditt stöd och dina pengar behövs till föreningen. De RTPK-arrangemang som kommer att anordnas landet runt när tillräckligt många av oss är vaccinerade och restriktionerna lättats, är nästan alltid subventionerade och vissa t o m helt gratis för medlemmar. Som medlem får du alltså också, bland annat, föreningens nyhetsbrev och det kan vara bra att veta att vi varje år uppvaktar så många som drygt 200 personer med presentcheckar. Och framför allt; nog vill du ha en chans att träffa tidigare arbetskamrater!?
Medlemsavgiften i RTPK är oförändrad sedan många år tillbaka och tack vare bidrag från programbolagen, kan den vara så låg som 200 kronor. Inga inbetalningskort kommer att skickas ut i år. Du betalar till plusgiro 40 24 62-6. Märk betalningen med namn och att det gäller medlemsavgift för 2021. Avgiften ska vara betald senast den 28 februari.
Ett varmt TACK för att du är RTPK-medlem!
Vänliga hälsningar
Lena Lundkvist, ordförande i RTPK