Ikväll träffades 16 surströmmingsälskare och en sillätare från pensionärsföreningen i ESK-stugan på Ersboda.

Lennart Johnsson stod för underhållningen och stämningen var hög. Den nya medlemmen Maria Brännström visar glatt en av strömmingarna!

           

      

Foto: Morgan Anderbom, Sonja Mannberg och Annica Bolme

Nästa träff blir på TV-huset måndag den 21 oktober – separat inbjudan kommer som vanligt!