Det är med stor sorg vi mottagit det oväntade beskedet att vår kamrat i styrelsen för Radions och Televisionens Pensionärsklubb, Gudrun Kjellberg har avlidit. För mindre än två veckor sedan meddelade Gudrun att hon såg fram emot hösten och de aktiviteter som RTPK planerat. Nu har Gudrun somnat in i sviterna av en massiv hjärnblödning.

Gudrun gick i pension 2012 efter ett långt yrkesliv på Sveriges Television. Hon blev engagerad som skådespelare redan i unga år, i dramaproduktioner för barn- och ungdomstv. Senare var hon verksam som dramaturg och informatör, översättare och inköpare av bl a utländsk fiktion, nöje och kultur. Många stora tv-succéer togs till SVT av Gudrun. År 2017 valdes Gudrun in i RTPKs styrelse och hon har framför allt arbetat i föreningens aktivitetsgrupp. Gudrun trivdes i RTPK. -Det är så roligt att få lära känna tidigare arbetskamrater på ett nytt sätt, sa hon

Och vi i RTPKs styrelse hade så roligt med Gudrun! Nu sörjer vi vår glada, energiska, inspirerande och mångkunniga kamrat och vi sänder varma tankar till Gudruns familj.

Gudrun Kjellberg blev 76 år.

 

Lena Lundkvist

ordförande, RTPK