Styrelse

Övre raden från vänster:
Ordf. Lena Lundkvist, Janne Petterson, Ragna Wallmark och Tore Broström.
Nedre raden från vänster: Kerstin From, Lena Ahlström, Gunilla Asp, Ingrid Östlund, Jocke Norberg och Anna Walfridsson.

Foto: Göran Mörner

RTPK leds av en styrelse och regionerna av en regional klubbstyrelse.
Läs gärna klubbens stadgar här.

Ordförande: Lena Lundkvist, Skicka e-post
Vice ordförande: Janne Petersson, Skicka e-post

LEDAMÖTER:
Anna Walfridssons, Skicka e-post
Gunilla Asp, Skicka e-post
Tore Broström , Skicka e-post
Jocke Norberg, Skicka e-post
Ragna Wallmark, Skicka e-post
Ingrid Östlund, Skicka e-post
Lena Ahlström, Skicka e-post

INFORMATION
Ingrid Östlund, Skicka e-post

AKTIVITETER
Ragna Wallmark, Skicka e-post

KASSÖR
Anna Walfridssons, Skicka e-post
MEDLEMSREGISTER
Jocke Norberg, Skicka e-post

VALBEREDNING
Mats Godee, Skicka e-post
Elle-Kari Höjeberg, Skicka e-post
Beverley Östberg, Skicka e-post
Gun Karlsson, Skicka e-post