Vår studiecirkel i värmländsk radio-och tvhistoria har startat igen. Ambitionen är att träffas ungefär var fjortonde dag och vid ett välbesökt möte den 11 januari deltog även den legendariske Värmlands Folkblad-fotografen Lennart Fernqvist som varit pressfotograf sedan 1950-talet(!). Lennart berättade om upphovsrätt och kan även hjälpa oss att ta fram bilder ur VF:s arkiv.
Vårt dokumentationsarbete  har även uppmärksammats av SVT Nyheter. Tack vare en jätteinsats av vår webmaster Kjell Gustavsson börjar det finnas en del material publicerat på hemsidan https://rtpk-karlstad.se
Nästa studiecirkelträff 26 januari 13:30, nya och gamla deltagare är välkomna!
LÄNKAR TILL SVT:s reportage:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/tv-och-radiohistorian-i-varmland-nedtecknas-for-framtiden
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/har-ar-tv-och-radioveteran-kjell-gustafssons-starkaste-minnen-fran-karriaren
Pensionärer möts