Nybildade RTPK Karlstad har startat en studiecirkel kring lokal radio-och tv-historia. Under vinterhalvåret planeras träffar var fjortonde dag och tillsammans börjar vi nu lägga upp en plan för vad vi vill fokusera kring.  Vi har ännu inte bestämt hur forskningsarbetet ska dokumenteras och presenteras. Att sortera upp och sätta namn, plats och sammanhang på ett osorterat bildmaterial är en av de första sakerna gruppen ska ge sig i kast med. Studiecirkelarbetet bedrivs i samarbete med Vuxenskolan och leds av Kjell Gustafsson och Olle Mannberg. /Ulla Walldén

Både SR och SVT har sparat urklippsalbum med mycket information. Här är det Riksradions lokalredaktör i Brunskog, Gunnar Olsson som agerar sändningstekniker under tidigt 1960-tal.