Mats Ehnbom VD i Norrbottens Media och ansvarig utgivare för Norrbottens-Kuriren berättade hur ett mediehus skapades när två dagstidningar gick samman. Utbudet breddades med affärstidning, radio, tv, gratistidning, annonsblad, distributionsbolag och gemensamt tryckeri.

Uppsägningar, nya yrkesroller, nya rutiner och förändrad organisation har tagit tid att genomföra. Norrbottens-Kuriren (NK) och Norrländska Socialdemokraten (NSD) flyttade ihop för 10 år sedan i NSD:s lokaler.

— Det har varit en tuff resa, säger Mats Ehnbom, men vi tvingas att anpassa oss för att kunna fortsätta bedriva god journalistik.

Redaktionen är sammanslagen och materialet fördelas mellan de olika publiceringsmöjligheterna. Cirka 40 procent av innehållet i papperstidningarna är gemensamt, resten är unikt material i respektive tidning. Det är kravet för presstöd.

Målsättningen är att vara först och bäst på nyheter och nyhetsuppföljningar. Den digitala publiceringen ligger därför först i kön. Det är SR, SVT, sociala och rikstäckande medier som konkurrerar om läsarna.

— Papper minskar men vi kan i år för första gången på 10 år redovisa plusupplaga, säger Mats Ehnbom.

Det egna distributionsbolaget för papperstidningar delar också ut post och paket. Postnord har fått konkurrens.

— Vi kan väl ta med post och paket när vi kör våra tidningsturer, resonerade vi i bolaget för att ekonomiskt klara glesbygdsdistributionen.

Prenumerationerna på papperstidningarna minskar i glesbygden och de unga är digitala prenumeranter.

— I framtiden säger vi nog: vi kan väl ta med oss papperstidningarna när vi kör  ut post och paket, avslutar Mats Ehnbom.

NSD blir 100 år 2019. NK 139 år. Norrköpings Tidningar Media AB är moderbolag. Huvudägare är Erik och Asta Sundins stiftelse.

 

Mats Ehnbom, VD Norrbottens Media AB. oto Stig-Arne Nordström.

Mats Ehnbom, VD Norrbottens Media AB.