Onsdagen den 13 feb klockan 12.00

Strindbergs våning & Dramatikerförbundet

I byggnaden Blå tornet på Drottninggatan 85 besöker vi Strindbergsmuseet som är inrymt i August Strindbergs sista bostad. Museet har nyligen renoverats och kompletterats. I anslutning till visning av Strindbergs lägenhet erbjuds vi eventuellt ett besök hos Dramatiker-förbundet på samma adress.

 

 Anmälan till: staffan.sillenkolsva@gmail.com  senast den 5 feb. Endast medlemmar, begränsat antal!

Ingen avgift.