Tisdagen 4 juni 13.00

Startplats: Spelbomskans torg, Stadsbibliotekets baksida mot annexen 

Upplev hur de nya modernistiska tankarna och idealen från 1920-talet skapade ny arkitektur och nya byggprojekt, långt in i våra dagar.

Guide: Eva Larsson, byggnadsantikvarie

Längd 1,5 – 2 timmar

  •  

Anmälan senast 28/5  till Mats Godee mats.godee@gmail.com

SMS 070-5948175

Max 30 deltagare

Ingen avgift, för icke medlemmar 100 kr betalas in på pg 402462-6 före 30/5