Den 26 oktober gjordes en stadsvandring.

Guide var Peter Kristensson. Han berättade om Norrköpings historia från medeltiden – till i dag,

med hjälp av stadens gator och torg.

Peter har även skrivit böckerna; Norrköpings Gatunamn och Norrköpings Kvartersnamn