Onsd. den 25 sept. kl 13.30. Samling Stadsmuseets entré

 

”Stadsmuseets guldkorn”

Inför sommaren öppnade Stockholms stadsmuseum igen i den gamla 1600-talsbyggnaden vid Slussen, efter att länge ha  varit stängt för renovering. Stadsmuseet har årligen har en kvarts miljon besökare och nu väntas publiken öka ytterligare.

Vi får en guidad tur på temat ”Museets guldkorn”.

 

Anmälan senast19 sept till :

Staffan.sillenkolsva@gmail.com

Eller SMS 0730-567102

Max 30 deltagare.

Ingen avgift. För icke medlemmar 100 kr betalas in på

PG PG 402462-6  före 20/9

 

Samling på Ryssgården vid museets entré, t-bana Slussen.