Drygt 10-talet intresserade Umeå-RTPK:are lyssnade på tre AI-forskare på Umeå Universitet.

Först ut var Virginia Dignum, professor i Datavetenskap, som är med i FN:s expertgrupp, som ska utarbeta ett globalt regelverk för AI-användning. Av 2000 sökande (!!!) valdes 38 st ut och hon var en av dem. Gruppens utkast ska vara klart i december.

Frank Dignum, professor i socialt medveten AI, talade bl a om rädslor för och förväntningar på AI. Han visade också exempel på felaktigheter i ChatGPT.

            

Docent Karin Danielsson, föreståndare för Humlab, avslutade med att berätta om deras fakultetsöverskridande arbete med AI. Hon berättade också om hur barn kan påverkas av AI.

                                                                                     

Vi tackar för mycket intressanta timmar på Humlab.

Text: Sonja Mannberg Foto: Annica Bolme