Den 14 juni träffades vi RTPK-medlemmar i Luleå på Restaurang Waldorf i Luleå. På medlemmars begäran bokade vi in Johan Sundberg, för att få information om framtidsfullmakt och testamente.

Johan Sundberg är en rutinerad rådgivare i ekonomiska vardagsfrågor. Några år innan pensioneringen utsågs han till “Årets konsumentvägledare” av sina kollegor i hela landet.

— En framtidsfullmakt kan vara bra att ha den dag du blir lite ding i bollen, sa Johan.

Om den dagen inträffar kan du med en framtidsfullmakt ge en nära anhörig eller annan person rättighet att till exempel hantera din ekonomi och dina konton.

— Det gäller att så exakt som möjligt ange när din framtidsfullmakt ska börja gälla och vad fullmaktshavaren får göra. Det kan till exempel vara försäljning av din bostad när du behöver särskilt boende, sa Johan.

För att framtidsfullmakten ska träda i kraft kan ett läkarutlåtande begäras, som bekräftelse på att du inte har förmågan att själv ta hand om dina angelägenheter.

— Förväxla inte framtidsfullmakten med en vanlig fullmakt. En vanlig fullmakt kan träda i kraft samma dag den skrivs, varnade Johan.

Många i vår grupp hade frågor om testamente.  Johan betonade hur viktigt det är med exakthet i testamentet, särskilt om det finns särkullbarn eller om viljan finns att förhindra giftorätt till särgods.

— Hur vet jag att min begravning blir som jag önskar, frågade en av våra medlemmar.

— Det får du aldrig veta, för då är du död, sa Johan rakt på sak, men skriv gärna i testamentet hur du vill ha det.

Testamente och framtidsfullmakt ska bara finnas i ett exemplar undertecknad av dig och bevittnad av två personer som bekräftar att du var vid dina sinnens fulla bruk när du skrev under.

Johan Sundberg tipsade att Svenska Bankföreningen http://www.swedishbankers.se har bra info och blanketter att ladda hem.