2023 års höstmöte förlade RTPK till Brygghuset i Stockholm den 2 oktober med representanter för styrelsen och de lokala avdelningarna. Förmiddagen ägnades åt att inhämta lärdomar om hur man hanterar hemsidan under Ingrid Östlunds ledning. Eftermiddagen ägnades åt aktuella frågeställningar kring bl a ekonomi och medlemsfrågor och leddes av RTPK:s ordförande Lena Lundkvist.

Här några videoglimtar från dagen: