RTPK:s årsmöte hölls i år både ”livs levande” i Studio 5, Radiohuset, samt digitalt till några medlemmar runt om i landet.

Så snart protokollet är justerat kommer det att läggas ut i sin helhet här på hemsidan. Tills vidare får ni här en kort resumé och några bilder.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport föredrogs och styrelsen beviljade, på revisorernas inrådan, ansvarsfrihet för det gångna året.

Lena Lundkvist omvaldes som ordförande för det kommande året. Styrelsen är därmed oförändrad med ett viktigt tillägg.  Anna Walfridsson, f.d. SVT,  ingår nu också i styrelsen.

Efter mötet avtackades Helga Lundin för lång och trogen tjänst som revisor. Hon hade nu avböjt omval och ersattes av Kerstin Hagelin, f.d. SR. Även valberedningens sammankallande, Kerstin Brunnberg, hade avböjt omval, och avtackades för alla sina insatser för RTPK av ordföranden Lena Lundkvist. Ny i valberedningen blev i stället Gun Karlsson, fd SVT.

Efter avslutat årsmöte tågade de flesta deltagarna vidare till vårlunchen som i år avnjöts i vårsol i Villa Källhagen. Bilder från lunchen finns också här på hemsidan, för dem som inte redan sett dem.

Här följer ett axplock mötesbilder.                            Foto: Ingrid Östlund