Med det klassiska anropet “Stockholm-Motala” i minnet fick 25 radio-och tvpensionärer  en grundlig guidning på Sveriges Rundradiomuseum av en som faktiskt jobbat i lokalerna medan sändarstationen fortfarande var i drift, förre Teracommedarbetaren Morgan Lorin.

1926 fick Telegrafstyrelsen i uppdrag att bygga en rundradiostation vars sändningar kunde nås av större delen av landets befolkning. Först var rikets “reservhuvudstad” Karlsborgs fästning den tilltänkta placeringen. Men Motala hade elkraftproduktion och en högre terräng.

En långvågssändare av märket Marconi med en styrka på 30 kW, Europas då starkaste, samt två höga master som bar upp en 140 meter lång trumantenn möjliggjorde att man 1927 kunde nå mottagare i 30 mils radie från Motala.

Det var fantastiskt att  få ta del av de snillrika lösningarna och Morgan Lorin hade förstås svar på alla udda frågor från en kunnig besöksgrupp. Gammal teknik är ju dessutom så estetisk och vacker. Motalaföretaget Luxors radio-och tvapparater fanns till beskådande både i rundradiomuséet och i Motala motormuseum som vi också besökte.

Vi konstaterade också att det var extra roligt att få träffas över regiongränserna, många har ju någon gång arbetat tillsammans.

Ulla Walldén

Morgan Lorin från Motala radiosektion känner till det mesta om radio-och tvsändningar.

Det imponerande kontrollbordet i hallen för kortvågssändningar.

Tomas Karlsson hittade en extra stor radio av Luxormodell.