Muren runt Göteborg 1644

Landet kring Göta Älvs mynning kan räknas som svenskt sedan 1200-talets mitt.

Före Roskilde-freden 1858, då Bohuslän och Halland blev svenskt, var denna del av Västergötland Sveriges enda landförbindelse med Västerhavet. Under 1600.talet utarbetades planer för förstärkningar av Göteborgs befästningar. Skansar på stadens omgivande berg diskuterades, bl.a. Risåsens skans – nuvarande Skansen Kronan – och Gullbergs fäste – nuvarande Skansen Lejonet.

Arbetet med Risåsens skans påbörjades 1689 och var i det närmaste färdigt efter två år. Skansen bestod då endast av vinklade jordvallar, 7 m höga, och ett försvarsverk för ingången.

År 1680 presenterade Erik Dahlberg ritningar över skansen för ”huru den i bättre definision kan bringas”.

Grundstenen lades 1687 till den av Karl XI godkända byggnaden. Skansen togs i bruk 1698 och taket med sin krön-dekoration (i guld) var klart år 1700.            1808 avrustades Skansen utan att ha varit i strid någon gång.

      Göteborg början 1800-tal

Skansen Kronan nyttjades en kort period i mitten av 1800-talet som fängelse och under 1870-talets bostadsbrist som nödbostad.

1904 blev Skansen militärmuseum samtidigt som det kala berget blev park.

Från 1998 används skansen av stiftelsen Skansen Kronan för tillfälliga utställningar och arrangemang som födelsedagar och framför allt – bröllop!

     Bord av återvunna bensinfat 

Kate Jemtsjö, Matz Jansson, Kajsa Stark,     Kjell Hammar, Marianne Hammar, Elsie     Stefan Mattisson, Claes Magnusson, Stefan Gustafson, Kerstin

Pelle Lundström, Rune Skarin                          Högberg.                                                                 Sjöstrand-Tysk

Efter 2 timmars späckad information om Göteborg och skansen traskade vi 15 upp och ner för de branta trapporna. Träningsvärken dagen efter kom som ett brev på posten.

Text Sonja Lundström

Foto Göran Jemtsjö