I en hangarliknande byggnad i utkanten av flygplatsen finns ca 50 flygplan, motorer och föremål med anknytning till civilflyg. Det är den ideella förningen Arlanda FlygsamlingarsVänner som underhåller och renoverar samlingarna.

En grupp flygintresserade män och en, också säkert flygintresserad, kvinna guidades förnämligt av Jan Forsgren. Guidningen koncentrerades särskilt till flygplan som medverkat i TV- eller filminspelningar, till exempel Tre Kärlekar, Jönssonligan och Åsa-Nisse. Många av flygplanen är från flygets pionjärtid, andra har en dramatisk historia att berätta. Ett exempel på det senare är att   i samlingarna ingår nosparti och delar av cockpit på Dana Viking, planet som kraschade i Gottröra utan att någon omkom.

Samlingarna är öppna för allmänheten tisdagar och torsdagar. För den som vill veta mer rekommenderas hemsidan arlandaflygsamlingar.se.

/Text Tore Broström

Foto: Ulf Björnbäck

Foto: Ulf Björnbäck