Förslag på kommande aktiviteter.

2.3   Årsmöte  SR/SVT-huset (Västgötegatan 13) med studiebesök på SVT Öst.

13.4  Spårvägsmuseet i Norrköping (Stohagsgatan 3).

4.5   Äventyrsgolf i Folkparken.

8.6  Sommarlunch i Arkösund, med bryggvandring.

Juli Semester.

31.8  RTPK-fika på Vetekornet kl 14.30.

14.9   Besök på Kanalmagasinet i Mem
Meddela Kicki senast 8 september om du vill följa med. 0706-082379
Samling vid konstmuseet i Norrköping kl 13.00 för gemensam transport.

12.10  RTPK-fika på EKO.

9.11   Filmvisning av Larz Thure Ljungdahl.

December    Jullunch/julbord.