Förslag på kommande aktiviteter.

2.3   Årsmöte  SR/SVT-huset (Västgötegatan 13) med studiebesök på SVT Öst.

13.4  Spårvägsmuseet i Norrköping (Stohagsgatan 3).

4.5   Äventyrsgolf i Folkparken.

8.6  Sommarlunch i Arkösund, med bryggvandring.

Juli Semester.

31.8  RTPK-fika på Eko.

21.9   Besök på Kanalmagasinet.

12.10  RTPK-fika på Vetekornet.

9.11   Filmvisning av Larz Thure Ljungdahl.

December    Jullunch/julbord.