Samtliga bibliotek och filialer i Norrbotten samt folkhögskolarna i Norrbotten har i februari fått böckerna ”Slutklappa” och ”Boden-Motala” som gåva.

”Slutklappa” skildrar televisionens  historia under 50 år och ”Boden-Motala” radions historia under 100 år.

Det är RTPK Luleå som har producerat de två böckerna om radio och television i allmänhetens tjänst i länet.

– Eftersom vi fick ta emot generöst ekonomiskt stöd från bland andra det dåvarande landstinget i Norrbotten samt Länsstyrelsen vill vi gärna se till att böckerna finns tillgängliga på så många platser som möjligt, säger Eivor Öhman, ordförande i RTPK Luleå.

På bilden ses Eivor Öhman, Stig-Arne Nordström och Christer Holmquist med en del av de bokpaket som distribuerades ut i länet.