Välkomna till Gunnebo slott!

Välkommen till Gunnebo slott

Den 13 september, ännu en härlig sommardag, passade rtpk Göteborg på att besöka en av landets ståtligaste sommarvillor, Gunnebo slott vid Rådasjön, beställt och bekostat av köpmannen John Hall – en av Sveriges rikaste personer i slutet av 1700-talet – och ritat av arkitekten Carl Wilhelm Carlberg.


Guiden Mirjam Erkell tog med oss på en fantasieggande guidning i slottets salar och trädgårdar och visade sommarens utställning, Ostindiens rikedomar, med originalporslin från Kina.


Så anknöt hon till den berättelse som placerat Gunnebo och dess värdinna, Christina Hall, i världsgeografin – fru Halls korta men intensiva romans med den venezuelanske frihetshjälten Francisco de Miranda. Denne var en av många prominenta gäster på Gunnebo och fick, när Venezuela blev självständigt, i uppdrag att komponera landets flagga. Miranda gav den ett gult, ett blått och ett rött fält. Det gula efter Christina Halls blonda lockar, det blå efter färgen på hennes ögon och det röda efter hennes varma läppar.
Ingen av oss lär glömma hur Venezuelas flagga ser ut. Och Miranda finns kvar inom Gunnebos väggar, han har fått en egen byst, donerad av Venezuelas ambassad.


Text: Lars-Åke Engblom

Foto: Göran Jemtsjö