Den 15/6 gick vi ombord på s/s Bohuslän för en tur i Göteborgs norra och södra skärgård. Turen skulle ta drygt 3 timmar.

Vi lämnade kajen vid avtalad tid. Det gick tyst och stilla utan några störande oljud från maskin. (Motorn på ett fartyg kallas inte motor utan maskin.)

Efter en kort stund började ett kraftigt knackande oljud höras från maskin. Det knackande ljudet var så kraftigt att det var svårt att föra normala samtal nere i  salongen. En stund efter att vi passerat Nya Älvsborgs fästning och kommit ut på Hake Fjord, tog kaptenen tillsammans med maskinchefen beslut att avbryta resan och vända åter mot hemmahamnen. Vid det läget misstänkte maskinpersonalen var felet var någonstans. Det var en matarvattenventil som hade gått sönder. Denna ventil låg inne i en vattentank och eftersom båten är en ångbåt och drivs av ånga, så var det hetvatten i tanken. För att byta ventil måste tanken först kylas ner och sedan tömmas. Av den anledningen  gick det inte att fortsätta resan. För att komma till kaj fick  s/s Bohuslän bogseras och av en tillfällighet så var Sjövärnskåren i området och det var dom som fick uppdraget . (Sjövärnskåren är en frivillig organisation med marin inriktning.) Bogseringen fortlöpte lugnt och  stilla i c:a 3 knops fart. När vi passerade Älvsborgsbron avslutades den rena bogseringen och båten från sjövärnskåren går upp och lägger sig långsides med Bohuslän på dess babordssida. När väl sjövärnskåren hade gjort fast långsides på Bohuslän var det lättare att lägga till med  Bohuslän vid kajen.

Jag pratade lite med kaptenen om säkerheten. Han betonade att det aldrig var någon fara alls ombord.

på kaj, 20 av 27 i vår grupp: fr.vä: Ingrid Höglind,Lars-Åke Engblom,Christina Engblom,Eva Priwin,Kerstin Sjöstrand Tysk,Bibban Rydén,Kate Jemtsjö,Sonja Lundström,Ingegerd Alvbring,Christina Bakke,Kurt Berggren,Birgitta Lagnell,Kajsa Stark,Folke Johansson,Jan-Erik Alfredsson,Mats Janzon,Lis Svensson,Stefan Mattisson,Katarina Olsson,Per Brenden.  (Sonjas kommentar)

text: Jan-Erik Alfredsson

foto: Göran Jemtsjö