Denna tisdag var jag på en plats jag borde ha besökt för decennier sedan. Som arbetande med kultur i Kungsbacka i över 30 år har jag kommit mycket i kontakt med kaparkungen Lars Gathenhielm från Onsala, men aldrig tidigare har jag besökt gathenhielmska huset i Göteborg. Det var det jag gjorde idag, men inte med mina kamrater från kulturen utan med gamla arbetskamrater från SVT i Göteborg. Det är kanske inte så konstigt att jag inte gjort besöket förut, eftersom det inte görs allmänna visningar utan bara för specialgrupper och barngrupper. Skälet verkar vara att huset länge varit privat även om Göteborgs kommun nu har hand om det.

Huset byggdes i mitten av 1740-talet av Lars Gathenhielms syster Anna Gathe med maken Johan Busck, som köpt fastigheten sedan de adlade makarna Gathenhielm avlidit. Lars hade fått Stigbergsområdet av kung Karl XII som erkännande för den framgångsrika kaperiverksamheten, som egentligen var handelskrig med kunglig sanktion. Makarna Gathenhielm har alltså aldrig bott i huset utan bara haft verksamhet på fastigheten, bl.a. i form av repslageri och kontor. Huset är uppfört i senbarockstil med valmat tak och är en av de fem äldsta profana byggnaderna i Göteborg.

Den som bott längst i huset är Göteborgs första medicinskt skolade kvinna, ögonläkaren Anna Dahlström. Hon hade även sin mottagning där och upplät också utrymme till andra verksamheter, bl.a. en modeaffär.

Huset är fyllt av målningar och har restaurerats i olika omgångar. Det förklarades som byggnadsminne år 1964, ägs sedan 1987 av Göteborgs kommun och upplåts numera till personer med olika kulturella verksamheter samt mindre evenemang.

Barnvisningar av huset anses viktiga för att lära ut kulturhistoria och guiden, Lowis Smith, berättade att han vid sådana tillfällen berättar att huset är från 1700-talet och att man därför måste vara varsam med allt där. En liten kille sa då en gång till sin klåfingrige kompis “du får inte röra något här, för allt är jättegammalt. Det är ända från 70-talet.” Ja, sådan kan tidsuppfattningen vara! Men barnen lär nog ändå få både kunskap och fina minnen från besöket i huset, för det måste sägas att det känns helt magiskt att komma in där.

text: Ingrid Höglind

foto: Ingrid Höglind, Birgitta Lagnell, Sonja Lundström