Vi har sett dem många gånger när vi kört E 6:an söderut från Göteborg och åt andra hållet. De väldigt höga radiomasterna långt öster om motorvägen i höjd med Varberg. Hur många är de egentligen? 6 stycken på rad efter varandra längs en sträcka på drygt 2 kilometer. 127 meter höga. Trots höjden ibland svåra att skönja i dis och mulet väder där på tre, fyra kilometers avstånd från E 6:an.

RTPK Göteborg bestämde sig för att åka dit och besöka detta unika Världsarv på plats i den lilla kyrkbyn Grimeton. Världens enda funktionsdugliga elektromekaniska långvågssändare bevarad i ursprungligt skick sedan starten 1924. Ett verkligt högklassigt industriminne, som sedan 2004 står på UNESCO:s lista över världsarv. 14 Weteraner var där ett par timmar den 17 april.

Grimeton – vilket konstigt ortsnamn! Låter engelskt på något vis. Kyrkbyns namn har rötter ända till 1200-talet, Grimetunæ, och tros hänga ihop med tun – ‘inhägnat område’, ‘gårdsplats’ och möjligen namnet på en å, Grima, med oviss betydelse.

Världsarvsupphöjelsen och tidigare byggnadsminnesförklaring åstadkom 2005 en nyuppförd, modern, mindre besöksbyggnad ett par hundra meter från den gamla radiostationen i nyklassicistisk arkitektur (Carl Åkerblad, han ritade även Motala långvågsstation för rundradiosändningar: ”Stockholm – Motala”).

Där, i det nya huset, blev vi först väl mottagna med efterlängtat gott fika och inledande berättelser om Världsarvet Grimeton av museets informatör och guide Emma Jakobsson (tidigare arkeolog).

Grimeton radiostation kom till genom riksdagsbeslut 1921, sedan behovet av trådlös telegrafiförbindelse med USA uppstått. Sverige ville bli oberoende av andra länders transatlantiska telekablar på havsbotten. Kommunikationen var alltså telegrafi, korta och långa morsetecken som formade bokstäver och siffror, som automatiskt sändes ut från Grimeton via långvågsradio.

Telegrafin från andra hållet, från Long Island, New York vid USA:s östkust, som var moderstation i ett världsomspännande nät av stora långvågssändare, togs emot på en särskild mottagarstation i Kungsbacka. Med sådär 5 mils avstånd, så att den starka Grimeton-sändaren inte skulle störa ut mottagarstationen i Kungsbacka.

Guiden Emma berättade att ett kort, ordinärt telegram till USA på 1920-talet, när Grimeton-stationen var ny, kunde kosta cirka 5 kr. Det motsvarade ungefär dagsinkomstens storlek för en industriarbetare på den tiden. De 5 kronorna då motsvarar i dagens penningvärde 2018 ungefär 140 kronor.

Under andra världskriget spelade stationen stor roll i förbindelserna med USA, då kabeltrafiken var avbruten. Den svenska Marinen har senare under många år använt Grimeton-sändaren till kommunikation med ubåtar i undervattensläge. Då fungerar bara långvågsradio.

Med teknikutvecklingen kom långvågstrafiken att gradvis ersättas av kortvågstrafik. Ett stort antal kortvågssändare kom efter hand till i Grimeton. Än idag sänds navigationsvarningar och väderrapporter för sjöfarten därifrån. Även det civila passagerarflyget betjänas från Grimeton. Och några gånger om året skickar Grimeton-sändaren ut sin gamla klassiska anropssignal SAQ på långvågsfrekvensen 17,2 kHz med den extremt långa våglängden av ungefär 17 km.

Weteranernas besök avslutades i själva muséet, den gamla stationsbyggnaden, som är fullproppad med all spännande teknisk utrustning för telegrafi- och radiosändningar från 1920-talet till våra dagar. Störst är den jättelika, tiotals ton tunga, helsvarta gjutjärnspjäsen ‘Alexanderson-alternatorn’, den elmotordrivna, roterande omformare, som på elektromekanisk väg alstrar långvågssändarens bärvåg. En unik konstruktion som skiljer den från sändare baserade på elektronik.

I denna mer än 90-åriga, ljusgrå byggnad, med väggarna invändigt klädda med glänsande Höganäs-kakel i ockrafärger, dröjer man sig gärna kvar länge. Här finns så mycket intressant att titta närmare på. Det vill aldrig ta slut.

Svenskfödde och KTH-utbildade civilingenjören Ernst Alexanderson född 1878 emigrerade 1901 till USA och blev så småningom chefsingenjör vid båda de stora, amerikanska industrikoncernerna RCA – Radio Corporation of America och General Electric. Alexanderson var en teknisk uppfinnargigant, skapade långvågsalternatorn – den tidens högteknologi – ledde utvecklingsarbetet med televisionen redan på 1920-talet och var vid sin död 97 år gammal år 1975 innehavare av 345 egna patent. Ernst F W Alexanderson är huvudpersonen bakom Grimeton radiostation.

(Du som är särskilt intresserad av specifika, tekniska, detaljerade fakta om Grimeton-sändaren rekommenderas att gå till Wikipedia och där läsa en mycket kompetent beskrivning med många tips om vidare läsning.)

 

Jan Gustafsson

RTPK i Uddevalla

entrén Grimeton

karta

vår guide Emma Jakobsson framför masterna i dis

Emma med ovanlig mast

fr.vä Jan Gustafsson, Kurt Berggren, Nils-Åke Lithner, Stefan Gustavsson, Maj Carlstrand, Jan-Erik Carlstrand,Sonja Lundström, Pelle Lundström, Peter Lafrenz, Pia Lafrenz och Emma

diverse skyltar

kommunikationsapparaten

gjutjärnspjäsen omformaren

grundaren Alexandersson

Foto: Folke Johansson