Styrelsen för RTPK Falun höll årets sista möte den 29 december med många idéer för det nya verksamhetsåret. Många tankar finns för hur man ska få med flera medlemmar från Gävle-regionen i RTPK-kretsen. Årsmötet var tänkt att att äga rum den 25 januari på Bergslagsmässen men kommer med sannolikt att flyttas fram pga det skenande pandemidläget. Styrelsen återkommer i frågan. Kontakter ska nu tas av enskilda styrelseledamöter för att kolla av möjligheterna till en del tänkta besök under våren. Hur det faller ut får vi också återkomma till.

Från styrelsen deltog fr.v. ordförande Birgitta Arvidson, Ulf Caresten, Rolf Egil Bergström och Bert Linder