Närmare 15 medlemmar i RTPK Falun träffades den 27 juli på Norslunds boulebana för att få en lektion i detta spels ädla konst. Initiativtagare var  falustyrelsen egen Siv Eriksson som själv blivit en framgångsrik boulespelare. Hon hade engagerat Falu Boules v ordf Yngve Larsson som gav en underhållande och initierad instruktion om hur boule ska spelas.

Falustyrelsens ordförande Birgitta Arvidson hade sett till att alla  bjöds på gott kaffe och färska bullar medan ett hotande åsk- och regnväder tornade upp sig på himlen och kortade av träffen något.

Ett litet filmreportage från evenemanget finns att beskåda på  fb RTPK ny!