RTPK Falun blev väl mottagna hos Falu-Kuriren den 25 oktober av nyhetschefen Jan Svensson och chefredaktören Helena Nyman som gav en god inblick i hur en modern lokaltidning fungerar idag, inte minst när det gäller teknikutvecklingen med webbsändningar där Falun är ett av naven.

Se ett minireportage här: