Det går verkligen rasande fort när det gäller den tekniska utvecklingen på regional TV. Det fick RTPK Falun mycket klart för sig när de besökte SVT Dalarna, dit många av RTPK-arna varit knutna till tidigare. Besöket gjordes 28 februari med ett 20-tal deltagare som togs väl emot av redaktionsledningen.

Här en glimt av RTPK Faluns besök: https://youtu.be/RQAR2UpaP5Q