Närmare 25 deltagare hade lockats till Radiohuset i Falun den 31 oktober 2023 för att få del av Hans Arnboms exposé över radions 100-åriga historia. Det var ett föredrag som väckte många minnen hos det seniora auditoriet inte minst när det gällde historiska händelser i Dalarna. Men han började redan med Marconis telegrafi…

Se video här: