Den Thunströmska köpmangården i Falun blev målet för RTPK Faluns fikaträff den 26 juli 2023 med ett drygt 10-tal deltagare. Köpmangården är idag ett vårdat byggnadsminne där man på innergården idkar caféveerksamhet och där man inne i affären kan få en bild av dåtidens inredning och utbud. Affären drevs av Thunström fram till hans död 1947 men har sina anor från sent 1700-tal.

Här finns ett litet videobidrag från besöket: