Vad döljer sig innanför den gigantiska byggnaden vid infarten mot Falun från Borlänge där det står Förslagssystem AB på Fasaden? Det fick RTPK Falun chansen att utreda den 20 september 2022.