Rosendals slott med guide

Onsdag den 28 augusti

BILDER FRÅN BESÖKET Foto Ulf Björnbäck

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl 12.30. Samling entrén 12.20

Rosendalsvägen 49

 Rosendals slott på Djurgården är en unik byggnad i den svenska empir-stilen, s k Karl Johan-stil. Slottet uppfördes på 1820-taletåt kung Karl XIV Johan. Kungen och hans familj utnyttjade Rosendal flitigt under sina sommarperioder i Stockholm. Till stor del står slottet än i dag som det gjorde under Karl Johans tid.

Visningcirka en timme

Anmälansenast den 22/8 till ragna.wallmark@gmail.comeller sms till 0739 176580

Max 25 personer.

Ingen avgift.140 kronor för icke medlemmar. betalas in på PG 402462-6 senast 23/8

 

Efteråt kan de som vill äta lunch på Rosendals Träd-gårdar på egen bekostnad