Så fint det var att vara med om ringmärkning i morse hemma hos Håkan Areslätt i #Bashult utanför Jönköping!
Denna lite udda samling i RTPK Jönköping var en uppföljning av vårt tidigare besök på IÖ Mekaniska i Bankeryd, där ringarna tillverkas. Håkan Areslätt och Leif Jansson, som har många års erfarenhet av ringmärkning, förklarade, visade och noterade fakta om varje fågel. Vi fick närkontakt med bl a grönfink, domherre, nötväcka och större hackspett.
Extra kul var det att se när starungar en kort stund plockades ur boet, ringmärktes och snabbt lades tillbaka i holken dit föräldrarna snart återkom med näbben full med mat. Buskskvätta, ladusvala, rödhake, bofink, svarthätta och lövsångare sjöng för oss och långt borta hördes göken. Vi var bara tre deltagare men hade det desto trevligare, fikade tillsammans och skrattade gott åt skrönor och gamla minnen./
Margareta Andermo

Tack Håkan Areslätt och Leif Jansson!

Lennart Broman och ringmärkt domherre, hona

Ärtsångare

Större hackspett

Starunge

Nötväcka

Grönfink