Björn Carlsson rapporterar att Region Gotland hade sitt första RTPK-möte den 21 mars, så nu är dom igång i den nyaste regionen. Sverker Eriksson och Björn hade ordnat en bildvisning med bilder från åren 1977 fram till 1982 ur Radio Gotlands historia. De såg på några bilder från 25 års jubileet också där datoriseringen hade inletts med text-programmet MANUS!

Sammankomsten inleddes med lunch i gamla skolhuset i Östergarn och därefter förflyttning 400 meter till Biografen i bygdegården i Katthammarsvik där de förberett bild- och filmvisning samt kaffe med hembakt.

-Vi såg på bilder och en film som SVT gjorde om Radio Gotland vid femårsjubileet 1982 som också återfanns på YouTube, Kaféprogrammet “Östnöje” med Bengt Nordlund, berättar Björn.  Filmen finns även på Youtube http://www.youtube.com/watch?v=GLsRwc7nX_c

På bilden ovan ser vi.

Henrik Wallenius, Tommy Wahlgren, Millo Magnusson,Lasse Ahnell, Elisabeth af Geijerstam, Sverker Eriksson, Mats Andersson, Gunnel Wallin, Björn Carlsson och bakom kameran Eva Sjöstrand.