Rtpk Weteranerna i Göteborg besöker Radiomuseet 221020 

Radiomuseet på Lindholmen bjuder på teknisk historik från 1800-talet fram till vår tid. Museet är enormt stort och bygger på donationer från människor, som vill bli av med skrymmande apparater, stora möbler vissa av dem. Museet bildades 1983 och har ca 650 medlemmar. Nuvarande lokaler, Götaverken gamla ritkontor, flyttades in i 1993. Vi kunde beundra den första sändaren och mottagaren, byggd av KG Eliasson på Chalmers tekniska högskola 1906. Vår utmärkte guide, Lennart Nilsson, berättade om en göteborgs-änka, som skänkt en vacker radiogrammofon från 50-talet. Strax efter att de köpt den dog mannen och efter det vågade inte hustrun använda möbeln. Vi kunde beundra någon av de första TV-apparaterna byggd på Chalmers 1947. En kristallmottagare från 1920, dåtidens mobiler, som vägde åtskilliga kilo, en stor fartygsradio från 1923, ett vardagsrum från 50-talet med TV:n som mittpunkt. Amatörradion hade också sin plats. Och i sista rummet fanns naturligtvis dagens moderna mottagare av alla de slag. Tack Matts Brunnegård, medlem i såväl museet som rtpk, för en fin stund på din arbetsplats.

Text och foto: Sonja Lundström

 

 

 

Vår guide, Lennart Nilsson , Roland Önesand, Folke Johansson och Kerstin Sjöstrand Tysk

I cafeet fr vä Birgitta Lagnell, Sonja Lundström, Pelle Lundström, Folke Johansson, Kerstin Sjöstrand Tysk och Roland Önesand

foto: Matts Brunnegård