Stora Vikingen/Röde Orm ligger på

Hornsgatan 35-37.Närmaste tunnelbanestation är Mariatorget.

Meny finns på www.storavikingen.nu.

Anmälan senast tisdagen den 16 november till tore.brostrom@gmail.com eller sms 070 450 9886.