RTPK i Umeå genomförde en populär pubkväll där Sverker Olofsson berättade om sina PLUS-minnen. Platsen var källaren på restaurang REX som tidigare använts som fängelse.
Inte mindre än 23 personer närvarade och många härliga skratt hördes.

På bilden syns Sverker Olofsson, Sture Karlsson, Arne Ericksson, Rolf Sundström, Ingemar Nilsson, Lennart Johnsson, Annica Bolme, Lennart Burman, Likki Paajanen, Henrik Burman, Bert Sandström, Kurt Sundin, Maud Wiklund.
foto: Morgan Anderbom