Här är protokollet från det extra medlemsmötet 14 oktober 2021 med alla underskrifter! De nya stadgarna som nu gäller finns att läsa på annan plats. Tack för deltagandet på mötet!