Den 12 oktober fick ett 15-tal medlemmar, efter en paj med grönsaker och en kaffe med kaka, en både intressant men samtidigt lite skrämmande information av polisen. Fredrik Jeppsson från Polisregion Nord berättade kort om den omorganisation som genomfördes 2016 som bl a innebär att landet indelades i 7 regioner varav Nord är den klart största till ytan, ner till Jämtland och Västernorrland. Vi fick också veta att Umeå är den största stad som inte har någon särskilt socialt utsatt stadsdel.

Sedan ritade och berättade Mats Bäckström om narkotikahandelns utbredning och organisation i vår region. Verkligen sofistikerade system som tyvärr går långt ner i åldrarna. Lite skrämmande när de inblandade är under 10 år!!

            

Text och foto Annica Bolme