Tisdagen  19 nov kl 15.00

Studio i Hangare, Radiohuset 

“We are living in interesting times..”

Ove Joanson talar om trender och tendenser i vår tid. Ove är säkert bekant för de flesta inom vår förening. Han har varit USA-korre, Ekochef, SRvd, koncernchef och även haft andra uppdrag i mediabranschen

Anmälan senast 17/11till Staffan Sillén

Staffan.sillenkolsva@gmail.com

Alt: SMS 0730 567102.

 

Ingen avgift