Styrelsen och regionordförandena lägger fram ett förslag på kortare och tydligare stadgar på årsmötet. En del av informationen i dagens stadgar förs över till andra dokument. Inför diskussionen på årsmötet kan du här läsa förslaget på nya stadgar.